1928-1941 | Roden: Johannes van der Wiel.

Naam:

Wiel, van der -

Voornamen:

Johannes

Woonplaats:

Roden

Geboorteplaats en -datum:

Dantumawoude, 22 april 1883

Plaats en datum van overlijden:

Roden, 24 oktober 1941

 

Broep:

politieman

Functie:

bode en concierge gemeente Roden

In dienst van :

nvt

In dienst tot:

nvt


De gemeentebode van Roden Johannes van der Wiel met zijn tweede vrouw Martje Korf op 31 maart 1937. Bron: Foto Steenmeyer; Collectie Tjerk Karsijns, Roden

De gemeentebode van Roden Johannes van der Wiel met zijn tweede vrouw Martje Korf op 31 maart 1937. Bron: Foto Steenmeyer; Collectie Tjerk Karsijns, Roden

 

Eervol ontslag als politieman

Johannes van der Wiel werd in 1918 in Amsterdam eervol als politieman ontslagen als gevolg van een opgelopen verwonding, mogelijk tijdens de aardappeloproer in juli 1917. In Amsterdam was hij in 1917 ook weduwnaar geworden van zijn eerste vrouw Eelje Brinkman (*Winschoten, 3 december 1883 - †Amsterdam, 21 juli 1917). Zij hadden vier zoons gekregen, waarvan alleen Sijtze (*Amsterdam, 12 januari 1914 - †Harlingen, 18 maart 1991) was blijven leven. Hij werd na zijn ontslag in Friesland verzekeringsagent en huwde in 1921 met de vier jaar oudere weduwe Martje Korf (*Twijzel, 22 juli 1879 - †Westergeest, 6 september 1955) (foto 1). Zij bracht uit haar eerste huwelijk een zoon Douwe mee. Samen kregen ze nog een dood kind in april 1922.

 

Bode en conciërge op het gemeentehuis in Roden

In 1928 werd Johannes benoemd tot bode en conciërge op het gemeentehuis in Roden. Hij kreeg een onderkomen op de begane grond van de secretarie met een slaapkamer op de eerste verdieping (foto 2).

 

Dodelijk gewond bij het bombardement op Roden in 1941

Op vrijdagavond 24 oktober 1941 vond een bombardement door de Engelsen plaats van Roden. Bij dat bombardement op onder andere het gemeentehuis werd Johannes zwaar gewond. Hij was een nieuwsgierig man en die karaktertrek is hem vermoedelijk noodlottig geworden. Toen laat de vliegtuigen overkwamen, ging Johannes zijn bed uit om te zien wat er gaande was. Hij is door de openslaande ramen direct op het platte dak van de secretarie gestapt. Het hoge dak van het gemeentehuis belette hem het uitzicht in horizontale richting, waardoor hij de bom die het woongedeelte zou treffen niet gezien heeft. Johannes werd door een bomscherf vol in buik getroffen. Zijn vrouw Martje was al uit bed, maar nog in de slaapkamer, die volledig verwoest werd (foto 3). Zij liep door rondvliegend glas wonder boven wonder slechts verwondingen aan haar knie op. Zij was echter zo overstuur, dat bewoners van de Westeinderweg (nu: Heerestraat) haar hoorden gillen. Dokter Weggemans, die naast het gemeentehuis woonde, verleende eerste hulp en gelaste een snel vervoer naar het ziekenhuis in Groningen. Toen Jan Karsijns met de ambulance ter plaatse kwam, was hij behoorlijk van streek omdat het de vader van zijn vroegere compagnon Sijtze van der Wiel betrof. Daarom nam hij deze keer een goede bekende, Riemer de Vries -de zoon van bakker De Vries- mee om Johannes naar Groningen te brengen, maar die bestemming heeft hij niet meer levend bereikt.

Bron: Fonk, Wim � en Tjerk Karsijns: Het bombardement op Roden, eigen uitgave, 2005; auteur: Hans Waldeck; versie: 2008 04 22.