1973-heden | Meppel: Nederlands Hervormde Diaconesseninrichting (NHDI) - Diaconessenhuis.

Naam

Nederlands Hervormde Diaconesseninrichting (NHDI) - Diaconessenhuis


Plaats

Meppel


De Nederlands Hervormde Diaconesseninrichting werd op 22 april 1937 geopend op een terrein gelegen aan de Hoogeveenschevaart in Meppel. Het was een initiatief van de diaconieën van de 32 hervormde gemeenten van Meppel en omgeving (zuidwest Drenthe en noordwest Overijssel) op aandringen van de toenmalige burgemeester J. Knoppers en een raadscommissie onder de secretariële leiding van P.R. Schoelink. Nog tijdens de bouw werd de capaciteit uitgebreid van 35 naar 65 bedden. Bij de opening waren een vijftal specialisten aan het ziekenhuis verbonden: één voor inwendige ziekten en röntgenologie, één voor chirurgie en gynaecologie, één voor oor-, neus- en keelziekten, één voor neurologie en psychiatrie en één voor oogziekten. In 1942 werd het aantal bedden uitgebreid tot 110 en in 1954 kreeg het ziekenhuis toestemming voor een uitbreiding met nog eens 100 bedden. Nauwelijks tien jaar na deze opening werd begonnen met de bouw van een nagenoeg geheel nieuw ziekenhuis, dat op 28 mei 1974 werd geopend. Het had toen een capaciteit van 324 bedden en 12 wiegen.

Auteur: Hans Waldeck, versie 2008 04 18. Bronnen: Ponne, W.J. - en T.J. Rinsema: 'Meppel in de twintigste eeuw', Boom/Ten Brink, Meppel 1999, pg 49; Huizinga, J. - : 'Memorabele mensen en momenten uit de geschiedenis van de intramurale gezondheidszorg', De Tijdstroom, Lochem 1991, pg 153-154.