1895-1937 | Meppel: Stadsziekenhuis.

Naam

Stadsziekenhuis


Plaats

Meppel


Meppel beschikte sinds jaar en dag over een heus Stadsziekenhuis. Dat stond sinds 1895 aan de Havenstraat en verving het nog oudere ziekenhuis aan de Hagenstraat, dat ook dienst had gedaan als herberg en gevangenis. Het Stadsziekenhuis, dat de gemeente jaarlijks ƒ 6000,- kostte, had nauwelijks personeel. Het was de vereniging voor wijkverpleging ‘Draagt Elkanders Lasten’, die rond de eeuwwisseling verpleging van enige betekenis verrichtte. In 1919 waren slechts één gediplomeerde en één leerling-verpleegster aangesteld, en geneesheren waren er helemaal niet aan verbonden. De plaatselijke huisartsen fungeerden als ‘gemeentegeneesheren’. Jaarlijks werden slechts ongeveer twintig mensen in het ziekenhuis verpleegd. Verreweg het drukst had men het met de zorg voor TBC-patiënten. Deze mensen moesten geruime tijd doorbrengen in met de zon meedraaiende ligcabine in de tuin van het ziekenhuis. Een Raadscommissie oordeelde in 1926, dat het gemeentelijke ziekenhuis om verschillende redenen ongeschikt was om zieke mensen op te vangen en te behandelen. Wie het kon betalen, wilde beslist niet in dit ziekenhuis opgenomen worden.

Auteur: Hans Waldeck, versie 2008 04 18. Bronnen: Ponne, W.J. - en T.J. Rinsema: Meppel in de twintigste eeuw, Boom/Ten Brink, Meppel 1999, pg 49 en Huizinga, J. - Memorabele mensen en momenten uit de geschiedenis van de intramurale gezondheidszorg, De Tijdstroom, Lochem 1991, pg 153-154.