1988-heden | Landelijk alarmnummer

Een uniform en landelijk alarmnummer heeft in Nederland lang op zich laten wachten. Ook met de invoering van de Wet Ambulancevervoer in 1971 werd dit nummer nog niet ingevoerd. Het duurde tot 1990 voordat het eerste alarmnummer 0011 in heel Nederland gebruikt kon worden.

 


De 06-11 sticker met de slogan ‘Als elke seconde telt …’, die op vele hulpverleningsvoertuigen prijkte. (Bron: Collectie K.J.J. Waldeck, De Wijk)

De 06-11 sticker met de slogan ‘Als elke seconde telt …’, die op vele hulpverleningsvoertuigen prijkte. (Bron: Collectie K.J.J. Waldeck, De Wijk)

   

Ook in Nederland landelijke alarmnummers

Met de instelling in 1984 van een Centrale Post Ambulancevervoer bij de meldpost van de ANWB-Wegenwacht in Assen werd ook een provinciaal alarmnummer ingevoerd: 05920-55555. Een landelijk alarmnummer heeft in ons land lang op zich laten wachten op een moment, dat Engeland al vijftig jaar een dergelijk telefoonnummer (999, triple 9) had. Nadat het in Breda was beproefd, werd het nummer 0011 vanaf 1987 -in Drenthe net als in Friesland in 1988 en 1989- ingevoerd. Met het district Amsterdam werd deze invoering in 1990 landelijk afgerond. Een 00-nummer kon landelijk en kosteloos worden gedraaid. Alleen de nummers 0011 en 0013 waren nog beschikbaar. Het werd 0011, omdat de cijfers 0 en 1 corresponderen met het eerste en het laatste cijfer op de toen bestaande ronde kiesschijf, waardoor dit nummer desnoods in het volslagen duister kon worden gedraaid. Enkele jaren later -in 1990- werd het gewijzigd in 06-11 (foto 1), omdat het toen bestaande internationale toegangsnummer 09 Europees werd gewijzigd in 00. Binnen de EEG werd uiteindelijk in 1997 besloten in heel Europa het alarmnummer 112 in te voeren voor spoedhulp van ambulance, brandweer en politie. Op 10 november 1998 besloot de minister van Binnenlandse Zaken A. Peper dit alarmnummer in Nederland in te voeren (foto 2).

Auteur: Hans Waldeck; versie: 2008 07 21