1996-heden | Kwaliteitswet zorginstelling

Voor de ambulancezorg gelden wettelijke bepalingen. De kwaliteitswet zorginstellingen is op 1 april 1996 in werking getreden. De wet verplicht de zorginstellingen om verantwoorde zorg te bieden. Daarbij moet de kwaiteit van de zorg systematisch worden bewaakt, beheerst en verbeterd.