Organisatie

De organisatie beschrijft alle regelgeving en activiteiten voor de uitvoering van de ambulancezorg.

UMCG Ambulancezorg: Toekomstgericht.

UMCG Ambulancezorg is een voortvarende, gezonde onderneming die aan haar toekomst werkt, ook met het oog op de gevolgen van nieuwe wetgeving, waarbij Europese aanbesteding van zorg wordt verwacht. Een goede presentatie van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, ook vanuit de geschiedenis bezien is daarvoor noodzaak.