1935-1940 | Roden: Sijtze van der Wiel.

Naam

Wiel, van der -


Voornaam

Sijtze


Woonplaats

Roden


Geboorteplaats en -datum

Amsterdam, 12 januari 1914


Overlijdensplaats en -datum

Harlingen, 18 maart 1991


Functie

Automonteur, garagehouder en ziekenvervoerder 


In dienst van

1935


In dienst tot

1940


Sijtze van der Wiel als brigadier van de Gemeentepolitie in Harlingen rond 1950. Bron: Collectie Tjerk Karsijns, Roden.

Sijtze van der Wiel als brigadier van de Gemeentepolitie in Harlingen rond 1950. Bron: Collectie Tjerk Karsijns, Roden.

De zoon van de gemeentebode van Roden

Sijtze van der Wiel was de derde zoon van Johannes van der Wiel (*Dantumawoude, 22 april 1883 - †Roden 24 oktober 1941) en zijn eerste vrouw Eelje Bergman (*Winschoten, 3 december 1883 - †Amsterdam, 21 juli 1917) (foto 1). Alle drie de broers van Sijtze zijn vroeg overleden evenals zijn moeder, al op 33-jarige leeftijd. Johannes van der Wiel was na zijn huwelijk op 22 april 1910 eerst politieman in Amsterdam geworden en werd daar in 1918 eervol ontslagen in verband met een opgelopen verwonding, mogelijk tijdens de aardappeloproer in juli 1917. Hij werd in Friesland verzekeringsagent. In 1921 huwde hij opnieuw met Martje Korf (*Twijzel, 22 juli 1879 - †Westergeest, 6 september 1955) (foto 2). Ze was weduwe en vier jaar ouder dan Johannes. Uit haar eerste huwelijk bracht ze een zoon Douwe mee. Ze had een winkeltje in Westergeest, waar zij levensmiddelen en turf verkocht. In april 1922 kwam van Johannes en Martje een dood kind ter wereld. Dit was dus het vierde kind, dat Johannes verloor. Of de zaken in het winkeltje wel of niet goed verliepen blijft onzeker, maar in1928 werd Johannes benoemd tot bode en conciërge op het gemeentehuis van Roden. Hij ging in een deel van de secretarie wonen met zijn gezin (foto 3). Johannes zou het enige dodelijke slachtoffer van het bombardement van Roden zijn op 24 oktober 1941 (foto 4).

Sijtze werd toch politieagent

Sijtze begon samen met Jan Karsijns tussen 1935 en 1940 een reparatie- en verhuurinrichting van auto's, motoren en rijwielen op een gehuurd stukje grond aan de Westeinderweg 140b (foto 5). Tegen het einde van de dertiger jaren ging Jan alleen verder, vermoedelijk omdat van de inkomsten geen twee gezinnen konden leven, maar misschien ook, omdat de roeping van Sijtze ergens anders lag. Hij werd eerst nog even buschauffeur bij de GADO, maar werd uiteindelijk -net als zijn vader- Gemeentepolitieman in Harlingen (foto 6). Hij trouwde met Hillechien (Hilly) Krans op 22 april 1940. Het gezin bleef tot aan het einde van hun leven bevriend met het gezin van Jan Karsijns.

Bron: Fonk, Wim - en Tjerk Karsijns: Het bombardement op Roden, eigen uitgave Roden, 2005, pg 49 ev. Auteur: Hans Waldeck; versie 2009 03 09.