1976-1996 | Assen: De Vries Holding B.V.: expansie, ook in het ambulancebedrijf. De geschiedenis van De Vries-Assen.

In 1976 werd de leiding van de De Vries-bedrijven in Assen overgedragen aan één van de zoons van Gerrit de Vries, Alfred, en zijn zwager Martin de Vrij. Het bedrijf zou daarna uitgroeien tot een conglomeraat van automobielbedrijven, waaronder het ambulancebedrijf, het internationale ambulancevervoer en de importmaatschappij voor ambulances.

 


Alfred de Vries (links) en martin de Vrij (rechts) tijdens de opening op 25 maart 1977 van het nieuwe pand aan de Industrieweg 46 in Assen. Bron: Collectie Martin de Vrij, Assen.

Alfred de Vries (links) en martin de Vrij (rechts) tijdens de opening op 25 maart 1977 van het nieuwe pand aan de Industrieweg 46 in Assen.
Bron: Collectie Martin de Vrij, Assen.

 

Alfred de Vries en Martin de Vrij aan het roer

In 1976 namen zoon Alfred en schoonzoon Martin van Gerrit de Vries het bedrijf over (foto 1). Martin en zijn vrouw Tinie betrokken een woonhuis (Industrieweg 44) naast het nieuwe pand op de Industrieweg 46 waar later het autoverhuurbedrijf de Vries B.V. (nu: Century Autoverhuur) in werd gevestigd. Ze pakten vervolgens de zaken groots aan door een nieuw pand op de hoek van de Claes van Gorcumstraat en de Industrieweg te laten zetten, dat op 25 maart 1977 werd geopend (door wie?). Hierin werden alle activiteiten, behalve het Volvo-dealerschap en de spuiterij, ondergebracht (foto 2). De spuiterij kreeg in het begin van de jaren negentig aan de Fokkerstraat nog een nieuw onderkomen (foto 3). Het laatste dealerschap van Volvo zou in 1979 ook in een nieuw pand aan de Industrieweg 42 worden ondergebracht (foto 4). In 1984 werd daar overigens het dealerschap van Saab (Saab Centrum Assen B.V.) nog aan toegevoegd (foto 5). Zo ontstond een lange façade van automobielbedrijven van De Vries aan de Industrieweg in Assen.

Het gezin De Vrij was in de jaren daarna -omdat zij op het terrein van de automobielbedrijven woonden- zeer nauw bij het wel en wee van de activiteiten betrokken. Vrouw Tinie bewaakte het thuisfront en werkte vele telefoontjes binnen en buiten kantooruren af. Maar de zoons William (*Assen, 07 11 1964) en Alexander (*Assen, 09 01 1968) werden de werkzaamheden ook met de paplepel ingegoten en dat deden zij met veel plezier. Een mooiere en serieuzer speeltuin kan een jongen zich haast niet voorstellen! Martin de Vrij trad in augustus 1996 aan de vooravond van de overgang van ambulancebedrijf De Vries naar de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) Drenthe terug uit het bedrijf. Zijn oudste zoon William (foto 6) nam het roer van het ambulancebedrijf over, terwijl Alfred de Vries de autobedrijven voortzette.

 

Het Ambulancebedrijf De Vries

Naar aanleiding van de invoering van de Wet Ambulancevervoer in 1971 en zijn uitvoeringsbesluiten ging de organisatie van het ambulancevervoer in heel Nederland, maar zeker ook in Drenthe, stevig op de schop. Provinciale Staten van Drenthe, die een bestuurlijke rol in de uitvoering van de Wet Ambulancevervoer had, heeft rigoureus ingezet op spreiding en aantal van ambulanceauto's. Omdat in Drenthe op zeer vele plaatsen -al van oudsher overigens- locale bedrijven met een zeer klein aantal ambulances actief waren, was dat voor deze bedrijven en hun plaatselijke bevolking een grote en naar later bleek begrijpelijk gevoelde bedreiging. Ook ambulancebedrijf De Vries zag de bui natuurlijk hangen en heeft waarschijnlijk gedacht ‘eten of gegeten worden'. Het krachtige bedrijf heeft onder druk van de omstandigheden vervolgens kans gezien het een na het andere ambulancebedrijf in de provincie op te kopen en in te lijven (overzicht). Dit proces is in het begin van de jaren tachtig ingezet door De Vries en werd door de inmiddels op 1 september 1996 opgerichte RAV Drenthe op 1 januari 1999 afgerond met de overname van het Coevordense deel van het ambulancebedrijf van De Jong uit Hardenberg (het voormalige ambulancebedrijf van de Europa Garage, dat behalve in Coevorden ook in Hoogeveen was gevestigd).

In 1997 werd door de RAV Drenthe overigens ook de CPA (Centrale Post Ambulancevervoer) -de meldkamer- van de gemeentelijke regeling overgenomen.

De overgenomen ambulancebedrijven door De Vries en na 1 september 1996 door de RAV Drenthe

Vermoedelijk in 1985 werd Garage Roelfsema uit Zuidlaren overgenomen met één ambulancestandplaats en één ambulance.

Vermoedelijk in 1985 werd Garage Kolthoff uit Eexterveen overgenomen met één ambulancestandplaats en één ambulance.

Op 1 juni 1991 werd (Holt & )Reinders uit Roden overgenomen met één ambulancestandplaats en twee ambulances.

Op 1 januari 1992 werd voorafgegaan door een samenwerkingsovereenkomst Garage Balkema uit Borger overgenomen met één ambulancestandplaats en twee ambulances.

Op 1 juli 1993 werd H. Zantinge uit Beilen, Hoogeveen (en Diever?) overgenomen met twee ambulancestandplaats en één resp twee ambulances.

In 1996 werd voorafgegaan door een samenwerkingsovereenkomst, waarbij de ambulancevergunning in handen bleef van Woltman, de Firma Woltman uit Emmer-Compascuum overgenomen met één ambulancestandplaats en één ambulance.

Op 1 februari 1997 werd De Grote uit Emmen overgenomen met één ambulancestandplaats en vier ambulances.

Op 1 januari 1998 werd Kroeskop uit Meppel overgenomen met één ambulancestandplaats en twee ambulances.

Op 1 januari 1999 werd De Jong uit Coevorden overgenomen met één ambulancestandplaats en één ambulance.

De firma's Wanningen in Dwingelo, Menger in Frederiksoord en Grooten in Nieuw-Weerdinge zijn zonder overname opgehouden  met ambulancevervoer. Het verzorgingsgebied van het Nederlandse Rode Kruis in Gieten werd overgenomen door Garage Kolthoff uit Eexterveen. Het verzorgingsgebied van Grooten in Nieuw-Weerdinge werd overgenomen door De Grote uit Emmen.

(Hoe zat het met het ziekenvervoer in Westerbork?)

 

Oproep:

Indien u naar aanleiding van deze tekst aanvullingen of verbeteringen ter beschikking hebt, nodigen wij u van harte uit deze bij de projectleider (zie colofon) te melden.

 

versie 2008 06 05; auteur: Hans Waldeck.