1918-1986 | Meppel: 'Ze koomt er an' (Deel 4) - De ziekenauto's van Kroeskop uit Meppel

    


Hilbert Kroeskop. Bron: Kroeskop BV, Meppel.

Hilbert Kroeskop. Bron: Kroeskop BV, Meppel.

Duister verleden

Het is wonderlijk, maar waar. Noch Willem Wemmenhove, noch Zwarts weten eigenlijk precies welke ziekenauto’s het bedrijf heeft gehad. Allebei automensen in hart en nieren (Zwarts was aanvankelijk autorijinstructeur). Maar een (nog onvolledig) lijstje auto’s kwam met enige moeite tot stand. Welke auto Hilbert Kroeskop uit Duitsland haalde laat zich raden, maar het is vermoedelijk een fraaie FIAT-ziekenauto. Na de eerste wereldoorlog bleven er waarschijnlijk ziekenauto’s in het zwaar geteisterde en bankroete Duitsland over. Hilbert heeft mogelijkerwijs een dergelijke auto opgehaald. Welke ziekenauto’s voor de oorlog verder in dienst zijn geweest is eigenlijk onbekend. Wemmenhove herinnert zich nog een Studebaker, die mogelijkerwijs de oorlog heeft overleefd. Vermoedelijk heeft hij zelfs op gas gereden toen de benzine schaars werd en uiteindelijk niet meer te krijgen was. In die oorlogsjaren moest Kroeskop ook voor de Wehrmacht werken. Tegelijkertijd zaten er onderduikers naast of onder de garage. Kroeskop deed dat samen met de familie Kraal. ‘Een mus zit nu eenmaal met zijn nest graag in de horst van de Havik. Dat is veiliger. Een Havik jaagt namelijk altijd ver van het nest!’

Ziekenauto’s van het Nederlandse Rode Kruis

Met de ziekenauto’s in de eerste tien jaar na de oorlog is wat bijzonders aan de hand. De Austin K2 –ook wel bekend als ‘bellewagen’- was een door de Gebroeders Visser uit Leeuwarden omgebouwde Britse legerziekenauto. Deze waren na de oorlog overgedragen aan het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag. Er werd in die jaren een poging gedaan het ziekenvervoer in heel Nederland onder de vleugels van het Rode Kruis te brengen (schaalvergroting ‘avant la lettre’!). In 1948 bouwde Visser verschillende om tot civiele ambulances, die gedetacheerd werden bij diverse diensten in Nederland. Kroeskop was overigens in die jaren Dodge- én Austin-dealer. De Austin, die in de garage bij Kroeskop stond, had het Zuid-Hollandse kenteken HZ-77949. Dat is begrijpelijk, want de omgebouwde Britse legerziekenauto’s hadden allemaal opeenvolgende Zuid-Hollandse HZ-kentekens gekregen. Provinciale kentekens stonden in die jaren altijd op naam van de eigenaar en behoorde dus niet bij de auto. Het Nederlandse Rode Kruis detacheerde na de oorlog deze ziekenauto’s aan particuliere garagebedrijven, die een ziekenauto wilden exploiteren. Ze bleven dus eigendom van het Hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis en behielden daarom hun Zuid-Hollandse kenteken! Het kenteken is kennelijk nooit gewijzigd in een Drents D-kenteken, want in 1950 werd de Austin vervangen door een prachtige, splinternieuwe Packard . Een magistrale wagen, die ook weer door de Gebroeders Visser uit Leeuwarden was opgebouwd voor het Nederlandse Rode Kruis. De auto werd dat jaar zelfs op de RAI in Amsterdam getoond. De Packard kreeg het kenteken van de Austin: HZ-77949.

Mercedes-Benz dealer en dus Mercedes-Benz

Als Kroeskop in 1955 Mercedes-Benz dealer is geworden, is het vanzelfsprekend dat de ziekenauto’s ook Mercedessen zijn. Ze hadden hun kwaliteit als ziekenauto in heel Europa al bewezen. Kroeskop had er zoveel vertrouwen in, dat hij in het begin zelfs nog met tweedehands ziekenauto’s uit Duitsland en Haarlem reed. Daarna werden het steeds ziekenauto’s van dit merk met een opbouw van de Duitse carrosseriefabriek Binz uit Lorch, totdat de RAV Drenthe een Mercedes-Benz ziekenauto met een carrosserie van Miesen uit Bonn naar Meppel bracht.