Colofon

© UMCG Ambulancezorg, 2007 

UMCG Ambulancezorg-hoofdkantoor
Vriezerweg 10,
9482 TB Tynaarlo

Bestuurder Victor Verrijp

T: 0592 312 000
F: 0592 319 000
E: info@umcgambulancezorg.nl
W: www.umcgambulancezorg.nl


Projectleider

Ina Bolt-Riepma

Projectadviseur

Hans Waldeck

Begeleidingscommissie

Jacques Besseling, Jaap Hatenboer, Harrie Lamers, Heleen Rommens en Johan van der Werff

Onderzoekers

Ina Bolt-Riepma Hans Waldeck

Tekstschrijver

Hans Waldeck

Website-ontwerp

G2K designers Groningen
Projectmanager: Jascha Tuinier
Designer Interactive Media: René van der Woude

Webmaster

Leo Dijk

Geïnterviewde personen

Jacques Besseling, Mien Flonk-Kok, Henk Holt, Tiemen van der Horn, Albert Karsijns, Tjerk Karsijns, Gerrit Katoen, Dirk Kok, Tjitske Reinders-Looper, Gerard Reinders, Martin de Vrij, Willem Wemmenhove, Johan van der Werff, Koos Zwarts.

 

Met bijdragen en hulp van

Astrid Coevert-Engelenburg (Centrale Post Ambulancevervoer), Herman Dekker (Historisch Nederlands Luchtvaartregister), Mien Flonk-Kok, Gezienus de Vries (Archief Provincie Drenthe), Roel Barkhof, Ruud van Bijnen (Conam), Henri Geurts (Nederlands Ambulance Archief), Thijs Gras (Nederlands Ambulance Archief), Eduard Hattuma (Conam), Harm Hazewinkel (afdeling luchtvaartkennis van de KNVvL), Robert Heesterbeek (Militaire Luchtvaart Museum), Jan Houter, Harry Lamers, Jan Polman (Conam), Hans Schraa, Leo Hans Sterenberg (gemeente Vlieland), Ton Thiele (archivaris van het Nederlandse Rode Kruis), Sjouke Tuinstra, Bert Visser (Conam).

Foto's uit de collecties van

Ambulancedienst Vlieland (Heleen Rommens-Venema), Archief ANWB (Joop Vermeulen), Archief Leekster Courant, Archief Meppeler Courant (Gerrit Russchen), Jacques Besseling, Gerrit Brouwer, Herman Dekker, Frits Gerdessen. Foto Han de Graaf, Thijs Gras, Kor A. Hagenouw,  Fotoarchief Noord Nederlands Foto Persburo, Harm Hazewinkel, Fotoarchief ‘Oud Meppel' (Jan Nefkens), Historische Vereniging Roon (Jan Fonk), Henk Holt, Catrien de Jong-Landlust, Tjerk Karsijns, Ruud Mast, Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Tjitske Reinders-Looper, Foto-atelier C. Sanders, Foto Steenmeyer, Sjouke Tuinstra, Kees Verhoef, Martin de Vrij, Hans Waldeck, Martin Wallast.

 

Auteursrechtelijke bescherming en portretrecht

De samenstellers van de op aangeboden informatie hebben alle mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van teksten en opnemen van beeldmateriaal. In sommige gevallen was het onmogelijk de auteur of rechtmatige eigenaar van materiaal of daarin afgebeelde personen te achterhalen. Mocht u, als gevolg hiervan, bezwaar willen maken dan kunt u contact opnemen met UMCG Ambulancezorg te Tynaarlo. 

Het op / aangeboden materiaal is auteursrechtelijk beschermd. Bezoekers van de site en gebruikers van het daarop aangeboden materiaal mogen dit op geen enkele wijze openbaar maken, dupliceren of verspreiden zonder voorafgaande toestemming van de auteur. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met UMCG Ambulancezorg te Tynaarlo.